Dromen – Dreams

Dromen

Dromen zijn opdringerige onontkoombare beelden uit het onderbewustzijn. Gebaseerd op onze angsten, wensen en behoeften worden onze dromen door ons onderbewustzijn beeldend gemaakt. Het fascinerende vind ik dat alles door elkaar gegooid wordt; beelden versmelten in en over elkaar, betekenissen krijgen andere definities en van enig bewustwording is geen sprake. Door middel van mijn dromen zichtbaar te maken krijg ik (meer) grip om deze zaken emotioneel te verwerken.

Dreams

Dreams are inescapable intrusive images from the subconscious. Based on our fears, desires and needs our dreams are made visual by our subconscious. I find it fascinating that everything is jumbled up, images merge into each other, definitions have different meanings and of no question of  any awareness. By making my dreams visible I am more able to handle these emotional issues.