Etherisch portret – Ethereal portrait

Etherisch portret

Het etherisch portret is niet zichtbaar of tastbaar maar wetenschappers hebben aangetoond dat het er wel is. Het is het aura of het magnetisme om de persoon heen en het weegt 9 gram. Ik noem het de “sfeer” die de persoon oproept en juist dit is wat mij als mens interesseert en als fotograaf uitdaagt om zichtbaar te maken.

Ethereal portrait

The ethereal portrait is not visible or tangible but scientists have shown that it is there. It is the aura of magnetism around the person and it weighs 9 grams. I call it the “sphere” that the person raises and it is precisely these that interest me as a person and as a photographer, it challenges me to make it visible.