Gevangen emoties – Trapped emotions

Gevangen emoties

Soms zijn mijn emoties zo sterk dat ik er niets mee kan of even niets mee wil. Ik word dan direct een gevangene van deze emotie. Toch gaan ze niet weg, als een sluipmoordenaar liggen ze altijd op de loer om op een ongewenst moment je lastig te vallen. Soms zo erg dat ik wel iets moet doen. In deze serie heb ik een aantal van deze emoties uitgewerkt met de bedoeling d.m.v. deze confrontatie rust te krijgen.

Trapped emotions

Sometimes my emotions are so strong there is nothing I can do or even nothing I want to do. Immediately I am a prisoner of this emotion. Yet they don’t leave, like an assassin they are always waiting for an unwanted moment to harass you. Sometimes it is so much that I have to respond. In this series I have developed some of these emotions with the intention of using this way of confrontation to give me some rest.