Maskers – Masks

Maskers

Mensen verschuilen zich achter maskers om allerlei redenen. Vaak uit angst of onzekerheid. Achter dit masker voelen ze zich veiliger, beschermd. Weliswaar is dit masker niet te zien maar het is er wel. Soms zetten we een masker op om iemand anders te zijn. Een god, demon, clown of een karakter voor een acteur. Mij fascineert dit masker omdat ik zelf heel goed in de gaten heb wanneer ik hem op heb en wanneer niet. Door een masker te fotograferen en er menselijke ogen aan toe te voegen benader ik deze fascinatie. Door het geheel verder te abstraheren met kleuren en structuren benader ik het onzichtbare.

Masks

For various reasons people hide behind masks. Often out of fear or uncertainty. Behind a  mask they feel secure, protected. Although you cannot see this mask, it’s there. Sometimes we put on a mask  to be someone else. A god, demon, clown or another character . I  am fascinated by this because I’m aware when I  wear this mask and when I don’t. I approach this fascination by taking a picture of a mask and adding human eyes.  By abstracting the whole with colors and textures, I approach the invisible.