Naakt – Nude

Naakt

Het vrouwelijke naakt heeft vele vormen die bij mij vele emoties losmaakt. Haar vormen, bewegingen, geuren, gebaren, lach zijn voor mij een mystieke mengeling van gevoelens die vaak een uitweg zoeken. Soms komen de gevoelens voort uit waarnemen van het zichtbare. Soms zijn ze het gevolg van het spel dat liefde heet.
Door de vormen los te maken van de omgeving waarin ze staan en door er een abstract beeld omheen te zetten probeer ik deze beide emoties toch te verbeelden.

Nude

The nude female has many forms that loosen many emotions in me. For me its forms, movements, smells, gestures, smiles, they are a mystical mixture of feelings that often seeks a way out. Sometimes the feelings derived from the observation of the visible. Sometimes they are the result of the game called love.

By unting the form of the environment in which they are and add an abstract image I try to imagine these two emotions.