Panorama – Panorama

Panorama

Elke keer sta ik weer te kijken van de weidsheid van de natuur, het uitgestrekte, de leegte van dit alles. Het hypnotiserende van het aanzien van een panorama waar je visueel in kan verdrinken. Het wolkendek dat steeds weer een andere sfeer oproept.
Door de stress op mens en natuur/wereld fantaseer ik panorama’s die nog niet bestaan, die voortkomend uit mijn angst dat de mens uitsterft en de natuur verder gaat zonder ons. Dit apocalyptische denken werk ik uit in mijn panorama’s.

Panorama

Every time I’m impressed by the resplendantcy of nature, the expansion and the emptiness of it all.  The hypnotic effect  of a panorama where you visually can drown in. The cloud that always evokes a different mood.
The stress on man and nature/world, I fantasize panoramas that do not yet exist, arising from my fear that mankind dies and nature goes on without us. In my panoramas  I work out this apocalyptic thinking.