video

De behoefte werd een logische stap in mijn creatieve ontwikkeling. Gedichten, muziek en bewegende beelden. Video dus.

Op deze pagina voorbeelden van verschillende kunstdisciplines voortgekomen uit eenzelfde concept.