Woorden liegen – Words lie

Woorden liegen

Ook een ergernis kan leiden tot een serie. Mensen liegen en bedriegen door wat ze zeggen en wat ze opschrijven. Je hoeft de krant maar open te slaan of naar het nieuws te luisteren en de leugens vliegen om je oren. Ik kan met mijn meest optimistische kant er niet meer in geloven. Goed bedoelde en valide motivaties ten spijt, op z’n best zijn het persoonlijke interpretaties. De beelden die ik gemaakt heb zijn mijn interpretaties van communicatieve aspecten.

Words lie

Also an annoyance can lead to a series. People lie and cheat by what they say and what they write. You only need to open the newspaper or listen to the news and the lies flying around. Even in my most optimistic side I can’t believe anymore. Notwithstanding well-intentioned and valid motivations, at the best they are personal interpretations. The images I made are  my interpretations of communicative aspects.